Poznejte své lektory

Lenka
LenkaZakladatelka projektu, projektová manažerka, lektorka
Vystudovala jsem český jazyk a psychologii na Pedagogické fakultě v Plzni, kde mi také bylo umožněno udělat si certifikát výuky českého jazyka pro cizince. Již během studií jsem se výuce cizinců věnovala ať už soukromě či např. na letní škole pořádané univerzitou. Později jsem absolvovala roční stáž v České škole bez hranic v Paříži, na základě které jsem napsala diplomovou práci o výuce češtiny pro bilingvní děti. Po návratu jsem se dále zabývala výukou češtiny pro cizince a dětským bilingvismem.
Od roku 2008 se také věnuji zážitkové pedagogice a sociálně-psychologickému výcviku. Svoji praxi jsem prohloubila učením na česko-německém Gymnáziu Thomase Manna v Praze. Momentálně se naplno věnuji výuce, poradenství a výzkumu v oblasti dětského bilingvismu a češtiny pro cizince.
Anna
AnnaLektorka
Studovala jsem češtinu a francouzštinu v Brně. Během bakaláře jsem dvakrát vyjela učit češtinu do české komunity na Ukrajině. Pět let jsem strávila v Paříži, kde jsem mimo jiné učila češtinu v České škole bez hranic a studovala francouzštinu. Během své praxe jsem pracovala se všemi věkovými kategoriemi – od batolat s maminkami přes školkové děti po školáky.
Soukromě jsem učila češtinu a francouzštinu dospělé i dospívající a vedla tábor zaměřený na češtinu pro bilingvní děti žijící v zahraničí. Ať už je cíl kurzu jakýkoliv, snažím se do něj vnést úsměv, pohodu, trpělivost, ale také různorodost metod, aktivit a témat, energii a vtip.