Náš přístup

  • Náš přístup k dětem je nedirektivní. Lektor je průvodce novým jazykem a pomocník.
  • Respektujeme zvláštnosti a potřeby každého dítěte.
  • Snažíme se u dětí podnítit vnitřní motivaci.
  • Děti mezi sebou nesrovnáváme.
  • Snažíme se ulehčit dětem pobyt v jinojazyčném prostředí a pomáháme jim v nalézt v sobě zdroj ke zvládnutí této situace.

Naše metody

Propojujeme různé metody výuky podle úrovně jazyka, stáří dětí, ale hlavně podle potřeb konkrétního dítěte nebo skupiny.

Spontánní hra

U předškolních a mladších školních dětí je hra jejich nepřirozenější aktivitou. Pokud se dítě dostane do stádia zaujetí ve hře, zcela přirozeně se dozvídá o tom, jak se dané předměty, osoby a činnosti, které ve hře vystupují, pojmenovávají a velmi rychle si je pamatuje, protože je ihned používá. Dítě není stresováno neporozuměním, protože při hře se vše dá vysvětlit symboly.

Projektová metoda

Tuto metodu využíváme převážně u školních dětí, které už umí číst a psát. V rámci daného tématu děti samy skládají informace a komplexně ho tvoří a tím se o něm dozvídají daleko více, než kdyby jim ho někdo představil. Tímto způsobem učíme i gramatiku. Dítě je vystaveno fungování gramatiky v praxi a z toho vyvozujeme, jaké to fungování vlastně je a k čemu se hodí.

Činnostní učení

Učení děláním. Když budete vyrábět moduritovou zoo, šperky z fimo hmoty, malovat na hrníčky, tvořit svíčky, péct bábovku nebo i jen vystřihovat z papíru Betlém, zcela přirozeně se u toho naučíte veškerou slovní zásobu, která takové tvoření doprovází.

Rytmus a jazyk

Možná, že až se někdy přijdete podívat na naši hodinu, budeme zrovna bubnovat, recitovat nebo zpívat. Možná si budete říkat, jestli jste si nespletli češtinu s hudební výchovou, ale nebojte, budete u nás správně. Každý jazyk má totiž svou vlastní melodii – intonaci, přízvuky, rytmus. Když toto v daném jazyce odhalíme, máme téměř vyhráno, protože začneme rozumět, a když už rozumíme, jsme jen krůček od mluvení.